Asiakirjojen ulkopuolinen tarkastus

Rakennushankkeissa Ralkon Oy on ns. neutraali toimija, joka arvostaa ja tukee reiluja toimintatapoja sekä avoimuutta osapuolten välillä. Rakentaminen on yhteistyötä ja sitä haluamme olla vahvistamassa.

Asiakirjojen ulkopuolinen tarkastus

Rakennushankkeissa Ralkon Oy on ns. neutraali toimija, joka arvostaa ja tukee reiluja toimintatapoja sekä avoimuutta osapuolten välillä. Rakentaminen on yhteistyötä ja sitä haluamme olla edistämässä.

Selkeät ja yksiselitteiset asiakirjat ja sisällöltään vertailukelpoiset urakkatarjoukset ovat eduksi kaikille osapuolille.

Tarjouspyyntöasiakirjojen ulkopuolinen tarkastus ennen tarjouslaskentaa tai tarjouslaskennan aikana voi parhaimmillaan saada aikaan merkittäviä säästöjä. Tarkastuksen avulla voidaan myös poistaa rakentamisen laatuvirheitä sekä rakentamisen aikaisia lisäkustannuksia.

Tarkastamme huolellisesti urakka-asiakirjat tilaajan ja urakoisijan näkökulmat huomioiden ja listaamme esiinnousseet mahdolliset epäselvyydet ja ristiriidat. Otamme myös kantaa asioihin, joihin asiakirjat eivät anna yksiselitteisiä vastauksia. Yhteenvedossa kerromme näkemyksemme mahdollisista vaihtoehtoratkaisuista tai tuotteista, joilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä lopputuotteen laatua heikentämättä.

Asiakirjojen ulkopuolinen tarkastus voidaan kohdistaa koko aineistoon tai yhdessä sovittuun osakokonaisuuteen. Tarkastus voidaan tehdä myös määrälaskennan yhteydessä. Teemme myös lisä- ja muutostyölaskelmia sekä niihin liittyviä tarkastuksia hankintapäätösten tueksi.

Yhteinen ja selkeä käsitys työn sisällöstä, toteutustavasta ja lopputuotteen laadusta sekä riskittömästi laadittu sopimus ovat tavoitteita, joita haluamme olla edistämässä.

Olisiko hankkeessasi tarvetta puolueettomalle asiakirjojen tarkastukselle?

Tarjoamme käyttöösi laaja-alaisen kokemuksemme tarjouslaskennasta, urakkahankinnoista sekä urakkatuotannosta. Haluamme olla edistämässä onnistunutta kilpailuttamista, kaikkien osapuolien näkökulmat huomioiden. Voimmeko olla avuksesi?

Ota yhteyttä