Määrälaskenta

Ralkon Oy toteuttaa määrälaskentaa kaiken kokoisiin hankkeisiin. Yhtiömuotoiset asuintalot, liiketilat, teollisuuskohteet, julkiset rakennukset ja rakenteellisesti haastavat kokonaisuudet – me laskemme mielellämme.

Määrälaskenta

Ralkon Oy toteuttaa määrälaskentaa kaiken kokoisiin hankkeisiin. Yhtiömuotoiset asuintalot, liiketilat, teollisuuskohteet, julkiset rakennukset ja rakenteellisesti haastavat kokonaisuudet – me laskemme mielellämme.

Tuotamme määräluettelot kustannuslaskennan pohjaksi sovitussa aikataulussa ja laadusta tinkimättä.

Laatimissamme määräluetteloissa kiinnitämme erityishuomiota määrien tarkkuuteen, jäsentelyyn ja luettavuuteen. Tulkitsemme suunnitelmia myös tuotannon näkökulmasta ja kirjaamme ylös laskennan aikana heränneitä kysymyksiä ja mahdollisia epäselvyyksiä. Laadukas määräluettelo antaa hyvät edellytykset kustannusarvion laadintaan sekä vähentää tarjoukseen ja tuotantoon liittyviä riskejä.

Määrälaskentaa urakoitsijoille ja rakennuttajille

Tuotamme määrälaskentaa myös rakennuttajille ja tarjoamme lisäresurssia rakennusliikkeiden oman laskennan tueksi. Määrälaskennassa hyödynnämme tietomalleja.

Tutustu työn alla oleviin laskentakohteisiimme.

Määräluettelot

Laadukkaan määräluettelon pohjalta voidaan laatia luotettava kustannusarvio. Tarkat ja helposti ymmärrettävät määrätiedot nopeuttavat kustannusten määrittämistä ja vähentävät urakkakohteiden tarjoamiseen liittyviä riskejä. Kattava ja selkeästi jaoteltu määräluettelo palvelee myös tuotannon suunnittelua ja rakentamista kaikissa vaiheissa.

Mittavan kustannuslaskennan ja hankinnan kokemuksemme ansiosta osaamme erottaa olennaisen epäolennaisesta. Yksi merkittävimmistä vahvuuksistamme on ymmärryksemme siitä, millaisissa muodoissa ja yksiköissä erilaiset kokonaisuudet hinnoitellaan, ja mitä asioita hankintakokonaisuudessa tulisi huomioida. Määräluetteloissa esitämme selkeästi suunnitelmaviittaukset ja laskentaperusteet sekä tuomme ilmi mahdolliset epäselvyydet ja ristiriidat urakkasisällön osalta.

Tarvittaessa teemme määrälaskentaa myös osakokonaisuuksille. Autamme mielellämme määrälaskennan osalta, oli tarve pieni tai suuri.

Rakennuttajan määrät

Laadukas ja selkeä määräluettelo antaa hyvät edellytykset vertailukelpoisille urakkatarjouksille. Tarjousaineiston mukana toimitetut valmiit määräluettelot tai osamäärät helpottavat ja keventävät urakoitsijoiden omaa laskentatyötä edesauttaen myös urakkatarjouksien saamista. Kokemuksemme mukaan pienellä ylimääräisellä panostuksella voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus urakkakilpailutuksen lopputuloksen kannalta.

Määrälaskenta vie yleensä suurimman osan tarjouslaskentaan tarvittavista työresursseista. Valmiiden urakoitsijoille toimitettujen määrien avulla voidaan vähentää monien eri tahojen tekemää päällekkäistä työtä sekä keventää ja tasapuolistaa tarjouskilpailua. Laskenta-aineiston mukana toimitettavaa määräluetteloa voidaan käyttää määrien osalta sitovana sopimusasiakirjana tai vaihtoehtoisesti urakan laajuutta ja urakkasisältöä selventävinä määrätietoina.

Rakennuttajan tukema määrälaskenta

Ralkon Oy tarjoaa rakennuttajille mahdollisuuden olla tukemassa urakoitsijoiden tarjouslaskentaa. Määrälaskennan kustannusten jakautuminen useammalle eri toimijalle pienentää kynnystä lähteä mukaan tarjouskisaan, mikä antaa hyvät edellytykset useille vertailukelpoisille urakkatarjouksille ja tarjouskilpailun onnistumiselle.

Määräluettelo on kattava listaus urakkasisällöstä ja selvitys siitä, millä tavoin tarjouspyyntöasiakirjoja on tulkittu. Ennen tarjousten antamista on myös hyvä karsia pois asiakirjojen epäselvyydet ja ristiriidat. Tätä prosessia haluamme olla edistämässä. On kaikkien osapuolten etu, että rakennushankkeen sisällöstä ja laadusta on yhteinen ja selkeä näkemys. Laadukas ja tarkka määräluettelo antaa sopimusosapuolille hyvän pohjan ja ennakkotiedot myös rakentamisen aikaisille muutostöille, joista ei voida vielä kilpailutusvaiheessa sopia.

Rakennuttajan tukema määrälaskenta ei sido rakennuttajaa samalla tavoin kuin tarjouspyynnön mukana toimitetut valmiit määräluettelot. Tarjouspyyntöaineistoon perustuvista urakkakustannuksista voidaan tarvittaessa antaa myös puolueeton arvio tarjousten käsittelyn ja vertailun sekä urakkaneuvotteluiden tueksi.

Tarvitsetko asiantuntemusta ja apua määrälaskentaan?

Meiltä saat määräluettelot tarjouslaskennan tueksi. Tarkat ja selkeät määrätiedot antavat hyvät edellytykset luotettavalle kustannusarviolle.

Ota yhteyttä